Huzur ﷺ ne irshad farmaya: Saat (7) halak karne wale gunaho se bacho. Sahaba e kiram ne arz kiya:Ya rasulallah! wo saat bade gunah kaunse he (Jo insano ko halak karne wale he) huzur ﷺ ne farmaya: (1)shirk karna (2)jadu karna (3)kisi shakhs ko nahaq qatal karna (4)Sood khana (5)yateem ke maal ko hadapna (6)jihad me maidan se bhagna (7)Pak daman aurato par tohmat lagana! -(Bukharin, Muslim)
Recent PostAll the recent news you need to know
View All